פרופ' עו"ד יוסי גרוס

פרופ' עו"ד יוסי גרוס

יו"ר גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’.

דוברים נוספים באירוע הכנס המקצועי השנתי המשותף ISACA ו-IIA

Open Accessibilty Menu