רו"ח אלינה פרנקל רונן

רו"ח אלינה פרנקל רונן

דירקטורית בחברות

דוברים נוספים באירוע הכנס המקצועי השנתי המשותף ISACA ו-IIA

Open Accessibilty Menu