רו"ח אירנה בן יקר

רו"ח אירנה בן יקר

Deloitte בריטמן אלמגור זהר

אירנה בן יקר הינה שותפה בקבוצת ניהול הסיכונים של דלויט בריטמן אלמגור זהר, במסגרתה משמשת אירנה כמובילה של התקשרויות בתחומי ניהול סיכונים, בקרה פנימית, ממשל תאגידי, אחריות תאגידית. בנוסף מובילה התקשרויות ביקורת פנים במספר חברות ואחראית על מרכז הידע של ממשל תאגידי בפירמה.

דוברים נוספים באירוע הכנס המקצועי השנתי המשותף ISACA ו-IIA

Open Accessibilty Menu