הרצאות מפי אסף ויסברג:

דוברים נוספים באירוע הכנס המקצועי השנתי המשותף ISACA ו-IIA

חסויות:

Open Accessibilty Menu