ח"כ אורי אריאל

ח"כ אורי אריאל

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה

דוברים נוספים באירוע הכנס המקצועי השנתי המשותף ISACA ו-IIA

Open Accessibilty Menu